jkc

Jelmer Klaassen Consultancy

Tekstvak: J . K . C O N S U L T A N C Y   V O O R

†H E T†† O P L O S S E N†† V A N†† H O R I Z O N T A L E†† E N

Tekstvak: V E R T I C A L E   P R O B L E M E N

Ervaring op de volgende gebieden:

 bedrijven van afvalverwerkinginstallaties,

 het uitvoeren van projecten,

 directievoering,

 vergunning aanvragen,

 kwaliteitsystemen,

 RI&E machinerichtlijn,

 Troubleshooting technische installaties,

 technische en financiŽle haalbaarheidstudies,

 ontwikkeling van energieprojecten.

 reststof-benutting cq. -afzet

Projecten zijn:

 directievoering van aanleg bovenafdichting

 realiseren van veranderingsvergunningen en gedoogbeschikkingen

 opzetten kwaliteitsysteem ISO 9001, 14001

 RI&E recyclingmachines en bestaande installaties,

 troubleshooting van thermische afvalverwerkingsinstallaties,

 technische en financiŽle haalbaarheidstudies van afvalverwerkingstechnieken en energieprojecten,

 ontwikkeling van energieprojecten.

 

 

m

a

n

a

g

e

m

e

n

t

s

t

u

d

i

e

s

 

 

 

 

 

 

e

n

v

i

r

o

m

e

n

t

 

 

 

 

i

n

t

e

r

i

m

 

 

p

r

o

c

e

s

s

 

 

 

 

 

 

 

t

e

c

h

n

i

c

a

l