m

a

n

a

g

e

m

e

n

t

s

t

u

d

i

e

s

 

 

 

 

 

 

e

n

v

i

r

o

m

e

n

t

 

 

 

 

i

n

t

e

r

i

m

 

 

p

r

o

c

e

s

s

 

 

 

 

 

 

 

t

e

c

h

n

i

c

a

l

 

Tekstvak: J . K . C O N S U L T A N C Y   V O O R

 H E T   O P L O S S E N   V A N   H O R I Z O N T A L E   E N

Tekstvak: V E R T I C A L E   P R O B L E M E N

CE-machinerichtlijn

 

Vanaf 1996 is het verplicht om machines te leveren met een CE-keur. Hierover is nog veel onbekendheid bij de machinebouwer en de gebruiker.

Met het uitvoeren van een Risico Inventarisatie conform de machinerichtlijn, het adviseren over CE-keuring van nieuwe machines of bestaande installaties heeft Jelmer Klaassen ervaring opgedaan bij verschillende opdrachtgevers.

Het samenstellen van een Technisch Constructie Dossier, het schrijven van handleidingen zijn verplichte onderdelen in de Machinerichtlijn.